رمان ز مثل زندگی از نویسنده نگار دانلود با لینک مستقیم

دانلود رمان ز مثل زندگی به قلم نگار با لینک مستقیم

دانلود رمان ز مثل زندگی با فرمت پی دی اف، اندروید، آیفون، جاوا
موضوع رمان ز مثل زندگی: عاشقانه ، کمدی
نویسنده رمان: نگار
تعداد صفحات رمان ۲۳۲ صفحه

دانلود رمان ز مثل زندگی

خلاصه رمان : داستان این رمان درباره ی زندگی دو دخترخاله به نام های آهو و گلابتون می باشد…
آهو برعکس گلابتون که همیشه مرکز توجه همگان قرار دارد، به خاطر چند ویژگی مثل رنگ موهاش زیاد مرکز توجه ها نیست و…
قسمتی از متن رمان ز مثل زندگی
ﻛﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ی ﻋﻤﺮت ﻧﺸﺴﺘﻲ و ﺑﺮگ ﻫﺎی زرد زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ات را ﺑﻴﻬﻮده ورق ﻣﻲ زﻧﻲ!؟؟؟
ﺑﻴﻬﻮدﮔﻲ ﻫﺎﻳﺖ را ﺑﺒﻠﻊ، ﻧﺖ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﻨﻮﻳﺲ، ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ردﻳﻒ ﻛﻦ، ﺑﻨﻮاز…
ز ﻣﺜﻞ زﻧﺪﮔﻲ، ز ﻣﺜﻞ زﻳﺒﺎ، زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ روح، ﺟﺴﻢ…
ﻫـ ﻣﺜﻞ ﻫﺴﺖ. ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺖ و ﻫﺴﺘﻨﺪ “ﺧﺪا ، ﺗﻮ ، او” د ﻣﺜﻞ دﻧﻴﺎ، د ﻣﺜﻞ دﻳﺪن، ﺑﺒﻴﻦ: زﻧﺪﮔﻲ زﻳﺒﺎ ﻫﺴﺖ، اﮔﺮ زﻳﺒﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ…
“ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ آﻧﻜﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﺗﺎﻗﺶ و ﭘﺮده ی ﺳﻴﺎه اﻓﻜﺎرش را در ﺣﺼﺎر ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ، ﺧﺪا ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.
ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﻧﻘﺎب ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻃﻠﻮع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ”

یک ﺣﻴﺎط ﺻﺪ ﻣﺘﺮی دو ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ی رو ﺑﻪ روی ﻫﻢ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده رادﻣﺎن و ﻓﺮﻫﻮدی ﺑﻮد.
ﺧﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ ارث ﭘﺪری رادﻣﺎن ﺑﻮده و ﺑﻬﺶ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و وﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻛﻨﻪ از اوﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﺎﺟﻨﺎﻗﺶ ﻓﺮﻫﻮدی ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻛﺘﻲ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ ﻳک ﻃﺮح ﺧﺎص.
یعنی به جای آپارتمان و برج دو خـ ا نه ی ویلایی تو یه حیاط بسازند و کنار هم زندگی کنند.
حالا بعد سال ها کنار هم زندگی می کردند و بچه هاشون بزرگ شده بود.
باقی فامیل همیشه نزدیکی این دو خانواده رو عجیب می دونستند.
همه اعتقاد داشتن روزی روابط آن ها بر هم می ریزه…

آپلود رمان درخواست رمان

کاربر محترم اگر نویسنده این رمان هستید و درخواست حذف آن را از تارنمای نوول باز داریداینجا کلیک کنید

گزارش مشکل راهنمای دانلود
دانلود جدیدترین رمان ها از کانال دانلود رمان :) عضویت در کانال دانلود رمان