رمان سینوهه پزشک مخصوص فرعون از نویسنده میکا والتاری

دانلود رمان سینوهه پزشک مخصوص فرعون نوشته میکا والتاری با لینک مستقیم

دانلود رمان سینوهه پزشک مخصوص فرعون با فرمت های اندروید، آیفون، پی دی اف، جاوا
موضوع رمان سینوهه پزشک مخصوص فرعون: تاریخی
نویسنده رمان: میکا والتاری
تعداد صفحات رمان: ۴۵۴ صفحه

مترجمان: ذبیح‌الله منصوری، دکتر احمد بهپور، احمدسادات عقیلی و محسن باطنی

دانلود رمان سینوهه پزشک مخصوص فرعون

خلاصه داستان: این رمان درباره ی شخصیتی است که در هنگام تولد او را در یک سبد دست بافت گذاشته و به رود نیل سپرده‌اند و خانواده‌ای فقیر او را یافته و به فرزندی بزرگ می‌کنند.
سینوهه در ادامه به مقام کاهنی و پزشکی (مخصوصِ فرعون) می رسد و سفرهایی را به بابل و سوریه و کناره دریای مدیترانه می‌کند.
در طول این سفر با رخدادهای گوناگون رو به رو می شود.
در بازگشت به مصر برای نجات مصر از حرفه پزشکی خود استفاده می کند.
در میانه های داستان او به هویت راستین پدر و مادرش پی می برد.
یکی از ویژگی های بارز این رمان، توصیف دقیق نحوه زندگی و اوضاع اجتماعی کشورهای مصر، سوریه، بابل، هیتی، میتانی در دوران آخناتون است…

قسمتی از رمان سینوهه پزشک مخصوص فرعون
“دوره ﮐﻮدﮐﯽ”
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺪرم ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪم در ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﯾﻌﻨﯽ بزرگترﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ دنیا، ﻃﺒﯿﺐ ﻓﻘﺮا ﺑﻮد و زﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ وی را ﻣﺎدر ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ زوﺟﻪ وی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮد و زن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلخورده ﺷﺪﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮزﻧﺪی ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﭼﻮن ﺳﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮا ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺧـﺪاﯾﺎن ﺑـﺮای آﻧﻬﺎ ﭼﻘﺪر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎدرم نام ﻣﺮا (سینوهه) می خواﻧﺪ.
زﯾﺮا اﯾﻦ زن ﮐﻪ ﻗﺼﻪ را دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺖ اﺳﻢ (سینوهه) را در ﯾﮑﯽ از ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﺷـﻨﯿﺪه ﺑـﻮد.
ﯾﮑـﯽ از ﻗﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻣﺼﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ که…

آپلود رمان درخواست رمان
لینک های دانلود

کاربر محترم اگر نویسنده این رمان هستید و درخواست حذف آن را از تارنمای نوول باز داریداینجا کلیک کنید

گزارش مشکل راهنمای دانلود
دانلود جدیدترین رمان ها از کانال دانلود رمان :) عضویت در کانال دانلود رمان